Skip to content

Ano ang ISIP?

Ang ISIP ay isang E-learning program na magtuturo sa iyo ng pangunahing mga katotohanan mula sa Salita ng Diyos na iyong maibabahagi sa iba.

Mag-aral kung gaano mo kadalas ibigin, kung kailan mo nais. Hindi ka nakatali rito sa anumang mga obligasyon at ang mga aralin sa ISIP ay palaging libre sa lahat ng oras.


Bakit ka Mag-aaral sa pamamatnubay ng ISIP?

Tanging ang dalisay na Salita ng Diyos lamang ang ginagamit ng aming mga tagapagturo, walang dagdag at walang bawas. 

Ang aming mga tagapagturo ay mayroong malawak na kaalaman tungkol sa mga wika ng Biblia, kasaysayan, mga relihiyon sa mundo at marami pang iba. Tungkulin nilang ituro sa iyo ang katotohanan ng Biblia at sagutin ang iyong personal na mga katanungan tungkol sa pananampalataya at relihiyon.

Binibigyan ka rin ng ISIP ng natatanging pagkakataon na palawakin ang iyong pag-aaral at magsanay upang maging isang ganap na ISIP Bible Leader.


Tatlong Paraan upang Matuto sa pamamatnubay ng ISIP
Walang nakataling obligasyon / Mag-aral Anumang Oras / Palaging Libre sa Lahat ng Oras

 Pansariling Pag-aaral
Antas ng Pagiging Disipulo 
Antas ng Pagiging Tagapagpalaganap
Ibahagi ang Salita ng Diyos sa Iba
üüü
Kumpletuhin ang Pansariling mga Aralin
üüü
Humiling ng mga Katibayan
üüü
Makibahagi sa mga Live Classes

üü
Kumpletuhin ang kinakailangang mga Gawain

üü
Makipagtulungan sa isang Tagapagturo


ü
Maging isang ISIP Bible Leader


ü

Ibahagi ang Salita ng Diyos sa Iba!

Handa ka na? Magsimula ka nang Mag-aral Ngayon!
Pagsamba at Papuring Musika

Makinig sa nakakapagpasiglang mga awiting pagsamba

Makinig ngayon
Magtanong sa isang Pastor

Ang mga tagapagturo ng ISIP ay handang sagutin ang iyong mga katanungan

Magsumite ng tanong
Inaanyayahan ka namin sa aming mga pagtitipon

Bumisita sa aming Kapulungan Ngayon

Alamin