Skip to content

Ang Katotohanan ay Naghahatid ng Kapayapaan-kurso 2

Binabati kita! Nakumpleto mo na ang kurso 2. Kunin ang iyong sertipiko at magpatuloy sa Panimulang Aralin Tungkol sa Biblia, kurso 3.

Handa na para sa iyong sertipiko ng pagkumpleto?
Handa na para sa Ikalawang Kurso?

Ang Katotohanan ay Naghahatid ng Kapayapaan-kurso 2-Audio Only

Ang-Katotohanan 1
 1. Ang-Katotohanan 1
  Enero 26, 2023
 2. Ang-Katotohanan 2
  Pebrero 20, 2023
 3. Ang-Katotohanan 3
  Pebrero 20, 2023
 4. Ang-Katotohanan 4
  Pebrero 20, 2023
 5. Ang-Katotohanan 5
  Pebrero 20, 2023
 6. Ang-Katotohanan 6
  Pebrero 20, 2023
 7. Ang-Katotohanan 7
  Pebrero 20, 2023
 8. Ang-Katotohanan 8
  Pebrero 20, 2023
 9. Ang-Katotohanan 9
  Pebrero 20, 2023