Skip to content

Itinuturo namin sa iyo ang Mabuting Balita

"Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng Magandang Balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos!" (Galacia 1:8)

"Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay." (2 Timoteo 3:16)

"Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman." (Efeso 2: 8,9)

Pastor Alvien

Si Pastor Alvien ay naglilingkod bilang pastor ng isang kongregasyon sa Novaliches, Lungsod ng Quezon, sa kalakhang Maynila. Siya'y nagtapos sa Lutheran Theological Seminary at naglilingkod bilang isang pastor simula noong 2004. Siya at ang kanyang maybahay ay may isang anak na lalaki. Kung hindi abala si Pastor Alvien sa mga gawain ng kapulungan, ginugugol niya ang kanyang "free time" sa pakikinig ng musika at sa pagtugtog ng gitara at pagsusulat ng kanta. 

Paboritong Talata sa Biblia: "Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan." (Mangangaral 7:14)

 

Ang aming Misyon

Itinuturo namin ang mabuting balita ni Jesus sa mga tao sa buong mundo. Magsimula sa isang pansariling pag-aaral. Magpatuloy sa pag-aaral sa pangunguna ng isang tagapagturo. Mayroon kaming mga aralin, videos, at mga awitin. Ibinabahagi namin sa iyo ang Salita ng Diyos upang maibahagi mo rin ito sa iba!

Ang aming Pananampalataya

Naniniwala kami na tanging ang Biblia lamang ang dapat na magtakda kung ano ang aming dapat na ituro at panampalatayanan. Ang mga tradisyon, mga kaugalian, at maging ang karunungan ng tao ay dapat na ipailalim at iayon sa Salita ng Diyos.

Magsimula

Kumpletuhin ang pansariling mga aralin. Kung nais mong manguna at magturo sa isang grupo ng mga mag-aaral ng Biblia, ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral sa pamamagitan ng pagdalo sa mga online classes na pinangungunahan ng isang ISIP instructor. Inaasahan namin ang iyong pakikibahagi!

Our Teachers

Pastor Alvien

Pastor Alvien

Pastor Alvien serves a mission congregation in Metro Manila, Philippines. He's a graduate of the Philippine Lutheran Theological Seminary and has been serving as a pastor since 2004. He's been married for 15 years and has one child. When he's not busy with church work, Pastor Alvien plays guitar and writes songs.
Favorite Bible Verse: “On a good day, enjoy the good, but on a bad day, consider carefully. God has made the one as well as the other.” (Ecclesiastes 7:14 )
See More
Pastor Nathan

Pastor Nathan

Pastor Nathan Seiltz has a master’s degree in theology from Wisconsin Lutheran Seminary in Wisconsin, United States. His past service includes time as a mission pastor in Wyoming, United States, a world missionary in the Dominican Republic, and the Dean of Students and Principal at Evergreen Lutheran High School in Washington. He is the director of a program of world missions called Multi-Language Productions, which directs the TELL program. He has been married for 24 years and has 3 children.
Favorite Bible Verse: “The LORD your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.” (Zephaniah 3:17)
See More
Pastor Dan

Pastor Dan

Pastor Daniel Laitinen has a master's degree in theology from Wisconsin Lutheran Seminary in Wisconsin, United States. He previously served as pastor at Holy Word Lutheran Church in Austin, Texas, United States. Now “Pastor Dan” serves as a full-time online missionary with TELL Network. He lives in Austin, Texas with his wife and four children.
Favorite Bible Verse: ““However, I consider my life worth nothing to me; my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me—the task of testifying to the good news of God’s grace."” (Acts 20:24)
See More
Pastor Peter

Pastor Peter

Born in Ethiopia and later adopted to Sweden, Pastor Peter Öman graduated from Biblicum theological seminary in Sweden in 2006. He's been serving as a parish pastor for fourteen years, as youth pastor for nine years and as coordinator for theological training for twelve years. He is currently a contributor to #TELLtalk, and teaches at a local community college in Stockholm. He has been married for 16 years and has two children.
Favorite Bible Verse: “For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes: first to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel the righteousness of God is revealed—a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written: 'The righteous will live by faith.” (Romans 1:16-17)
See More
Pastor Simeon

Pastor Simeon

Pastor Simeon Mamidi is working with Lutheran Mission of Salvation- Hyderabad in India. He currently serves two congregations in Hyderabad, prepares the pre-seminary students for seminary and teaches New Testament and Church History at the seminary. Simeon’s father Rev. Solomon Mamidi is also a pastor and is the President of the Synod.
Favorite Bible Verse: “Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, 2 Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.” (Hebrews 12:1-2)
See More
Pastor Kroll

Pastor Kroll

Missionary Daniel Kroll was born in the U.S. and completed seminary studies at Wisconsin Lutheran Seminary in 1991. After graduation, he and his wife were assigned to Zambia. Dan served three different language groups there and is quite comfortable with the Bemba language. In 2013, Dan served the Lutheran Seminary in Cameroon. Dan teaches online TELL courses from his home in Malawi.
Favorite Bible Verse: “He who did not spare his own Son, but gave him up for us all—how will he not also, along with him, graciously give us all things? ” (Romans 8:32)
See More

Magpadala sa amin ng Mensahe sa Facebook

Ikaw ay aming tutugunin sa loob ng 48 na oras.

Our Facebook Page